no

Top 10 địa danh có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ

Top 10 địa danh có mùa thu đẹp nhất nước Mỹ

Giai đoạn cuối tháng 9 hàng năm ở Mỹ khi đó là thời điểm trong năm khi nhiệt độ bắt đầu giảm, lá cây đổi màu và trong không khí cũng có sự thay đổi, đó là thời khắc bắt đầu của ...