Visa thăm thân nhân Mỹ

Visa thăm thân nhân tại Mỹ những điều cần lưu ý

Visa thăm thân nhân tại Mỹ những điều cần lưu ý

Có gần 2 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hoa Kỳ. Visa thăm thân nhân Mỹ là giấy thông hành bắt buộc để giúp thành viên trong gia đình Việt kiều đoàn tụ, sum...